Billeder fra DM 6 på Løvel

Nedenstående billeder fra DM 6 på Løvelbanen 16/9-2012

Podiebilleder tilgår.

Se også billeder på www.awfoto.dk